Οικονομικές πληροφορίες 2018

Οικονομικά Στοιχεία Θυγατρικών 2018

Shanghai HiTeC Plastics CO., Ltd

Agripolyane S.A.

Romcolor 2000 S.A.

Global Colors Polska S.A.

Senkroma Boyar Madde Sanayi Ve Ticaret A.S.

Global Colors LLC

Modern Plant LLC

Plastika Kritis Far East Ltd

Καινοτομία
Ποιότητα
Διεθνής προσανατολισμός