Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για την ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει: 

• Τα προσωπικά δεδομένα που η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ συλλέγει για εσάς

• Πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

• Τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας  www.plastikakritis.com προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

1. Ποιοι είμαστε

Η «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι μία ελληνική εταιρία που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης. Είμαστε ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς πλαστικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα, και με διεθνές προφίλ και πελατολόγιο. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μας εξάγεται σε περισσότερες από 70 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο ενώ ταυτόχρονα διατηρούμε θυγατρικές εταιρίες και παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Γαλλία, Ρουμανία, Πολωνία, Ρωσία, Τουρκία και Κίνα.

2. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, συλλέγουμε όλες ή ορισμένες από τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, δηλαδή των πελατών, των προμηθευτών, των εξωτερικών συνεργατών, καθώς και των οποιοδήποτε τρίτων με τους οποίους συναλλασσόμαστε ή οι οποίοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας:

- Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εταιρίας. Συλλέγουμε τα ονόματα (όνομα, επώνυμο) και τις επωνυμίες των υποκειμένων, καθώς και τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας τους όταν συναλλάσσονται μαζί μας, όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ή όταν συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και σεμινάρια που διοργανώνουμε καθώς και στις προωθητικές μας ενέργειες.

- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποκειμένων και των προσώπων επικοινωνίας τους όταν συναλλάσσονται μαζί μας, όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,  ή όταν συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και σεμινάρια που διοργανώνουμε καθώς και στις προωθητικές μας ενέργειες.

- Ταχυδρομική διεύθυνση. Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας των υποκειμένων για σκοπούς τιμολόγησης και αποστολής των προϊόντων μας.

- Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Συλλέγουμε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό τηλεφώνου των υποκειμένων ή των υπευθύνων επικοινωνίας τους, για να παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα τις υπηρεσίες μας.

- Στοιχεία για σκοπούς τιμολόγησης. Συλλέγουμε τα στοιχεία των υποκειμένων και των τελικών παραληπτών των προϊόντων μας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ και το όνομα της Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκουν.

Η εταιρία μας δεσμεύεται ότι δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων.

3. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και επικοινωνείτε μαζί μας, όταν συνάπτουμε συμβατική σχέση για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας και συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας, όταν συμπληρώνετε τα έντυπα συμμετοχής σε εκδηλώσεις και σεμινάρια που διοργανώνουμε. Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τις θυγατρικές εταιρίες του ομίλου μας στο εξωτερικό ή με τρίτους εφόσον διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Τέτοιοι τρίτοι μπορεί ενδεικτικά να είναι: 

- εταιρείες διανομής (courier)

- τραπεζικά και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

- μεταφορικές εταιρείες

4. Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

4.1. Εξυπηρέτηση των πελατών μας. Έχοντας ως κύριο αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και εμπορία πλαστικών προϊόντων, διαθέτουμε ένα άριστα οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας.  

4.2. Σχέση με προμηθευτές και λοιπούς εξωτερικούς συνεργάτες. Τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων αυτών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της σχέσης μας με αυτούς.

4.3. Marketing/προωθητικές ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν την αποστολή προσκλήσεων σε εκδηλώσεις και σεμινάρια που διοργανώνει η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, την ενημέρωση για νέα προϊόντα και προσφορές των προϊόντων της, καθώς και την αποστολή δώρων και ευχετήριων καρτών σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, παραγωγούς-αγρότες, προμηθευτές, εξωτερικούς συνεργάτες και κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο. 

5. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

5.1. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς ή στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης. 

5.2. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών είτε βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, είτε είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και ελευθεριών των εκάστοτε υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών του δεδομένων.

5.3. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

6. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

6.1. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών για είκοσι (20) έτη προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές.

6.2. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων προς τα οποία πραγματοποιούμε προωθητικές ενέργειες μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς το σχετικό προωθητικό υλικό.

6.3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στο gdpr@plastikakritis.com.

7. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

- ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας· 

- χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους·

- χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη·

- πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων επί της αρχής «need-to-know».

8. Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν και θυγατρικές εταιρίες του ομίλου μας στο εξωτερικό. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς. Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δικαστικές αρχές εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο.

9. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

9.1. Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.

9.2. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

9.3. Δικαίωμα φορητότητας (υπό προϋποθέσεις). 

9.4. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. 

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( http://www.dpa.gr/).

10. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΟΧ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να διαβιβάζονται σε εταιρίες του ομίλου μας με έδρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ρωσία, Τουρκία και Κίνα), εφαρμόζοντας κατάλληλες εγγυήσεις (λ.χ. τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες προστασίας προσωπικών δεδομένων) ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

11. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή στέλνοντας email στο gdpr@plastikakritis.com.

12. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 21 Νοεμβρίου 2018.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Ενδέχεται να ειδοποιούμε περιοδικά ως προς τυχόν αλλαγές και ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Καινοτομία
Ποιότητα
Διεθνής προσανατολισμός