Θυγατρικές Εταιρίες

H ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ έχει θυγατρικές εταιρίες με παραγωγή σε περιοχές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης: 

  • Τη ROMCOLOR 2000 SA με παραγωγή masterbatches στη Ρουμανία. 
  • Τη GLOBAL COLORS POLSKA SA με παραγωγή masterbatches στην Πολωνία. 
  • Τη SENKROMA SA με παραγωγή masterbatches στην Τουρκία. 
  • Τη GLOBAL COLORS LLC με παραγωγή masterbatches στη Ρωσία. 
  • Τη SHANGHAI HiTec PLASTICS με παραγωγή πλαστικών φύλλων για αγροτικές χρήσεις και γεωμεμβρανών στην Κίνα. 
  • Την AGRIPOLYANE SA με παραγωγή πλαστικών φύλλων για αγροτικές χρήσεις και γεωμεμβρανών στη Γαλλία.

Οι θυγατρικές εταιρίες προσφέρουν στην ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα: 

  • Τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης, λόγω της ταχείας αύξησης της παραγωγής πλαστικών στην Ανατολική Ευρώπη και την Τουρκία καθώς και της χρήσης αγροτικών φύλλων στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά τέτοιων προϊόντων στον κόσμο. 
  • Πολύ ανταγωνιστικές μονάδες παραγωγής για εξαγωγές σε άλλες περιοχές του κόσμου. 
  • Οικονομίες κλίμακας στην προμήθεια πρώτων υλών. 
  • Σημαντικές συνέργειες με ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Καινοτομία
Ποιότητα
Διεθνής προσανατολισμός