Επικοινωνία

Ταχυδρομική δ/νση:
Τ.Θ. 1093
710 01 Ηράκλειο Κρήτης

Φυσική δ/νση & courier:
Οδός Ρ, Βιομηχανική Περιοχή
714 08 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810-308500
Fax: 2810-381328

Υποκατάστημα Αθήνας:
Προόδου  4
122 41 Αιγάλεω
Τηλ: 210-5450120
Fax: 210-5445621

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης:
Γ' Φάση, Οικ. Τετρ. 33Β
570 22 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου
Τηλ: 2310-751611
Fax: 2310-751514
Γενικές πληροφορίες:
info@plastikakritis.com


Πωλήσεις masterbatch (Υπ/μα Αθήνας):
koutroubas@plastikakritis.com

Πωλήσεις masterbatch (Υπ/μα Θεσ/νίκης):
kioutoutskas@plastikakritis.com

Πωλήσεις masterbatch (Εξωτερικό):
androulakis@plastikakritis.com

Πωλήσεις αγροτικών φύλλων (Εξωτερικό):
exports@plastikakritis.com

Εισαγωγές:
imports@plastikakritis.com

Πωλήσεις αγροτικών φύλλων & σωλήνων (Υπ/μα Αθήνας):
stefanopoulos@plastikakritis.com

Πωλήσεις αγροτικών φύλλων & σωλήνων (Υπ/μα Θεσ/νίκης):
ioannidis@plastikakritis.com

Πωλήσεις γεωμεμβρανών - Τεχνικά έργα:
flouris@plastikakritis.com

Τμήμα έρευνας & ανάπτυξης:
rnd@plastikakritis.com

  Ενημέρωση επενδυτών:
vamvounakis@plastikakritis.com

Καινοτομία
Ποιότητα
Διεθνής προσανατολισμός