Φροντίδα για τους ανθρώπους μας

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ και οι θυγατρικές της εταιρίες, απασχολούν 1107 εργαζομένους σε 7 χώρες.

Η φιλοσοφία της εταιρίας, από την ίδρυσή της, είναι ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο μιας επιχείρησης

Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζονται οι πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας είναι:

  • Σεβασμός της αξίας του κάθε ατόμου.
  • Δημιουργία οικογενειακής ατμόσφαιρας, μέσα στην οποία όλα τα επίπεδα της διοίκησης και των εργαζόμενων προσπαθούν με αφοσίωση και δημιουργικότητα για την ανάπτυξη και την κερδοφορία της εταιρείας.
  • Φιλικό περιβάλλον εργασίας.
  • Αυστηρά πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων.
  • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.
  • Ανέλιξη στελεχών στα ανώτερα επίπεδα ευθύνης, κατά προτίμηση, μέσα από την εταιρία.
  • Συστήματα συμμετοχής των εργαζόμενων στα κέρδη.

Όλες οι μονάδες παραγωγής είναι πιστοποιημένες κατά ISO 45000 για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων.

Καινοτομία
Ποιότητα
Διεθνής προσανατολισμός