Πράσινη ενέργεια – άνεμος και ήλιος

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ λειτουργεί από το 2003 Αιολικό Πάρκο ισχύος 11,9 MW στην ανατολική Κρήτη από το οποίο παράγει ετησίως περίπου 40.000 MWH ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ενέργεια αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 95% της καταναλισκομένης ενέργειας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της στην Κρήτη.

Για την ενέργεια αυτή η εταιρεία διαθέτει το ακόλουθο πιστοποιητικό προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές :

Μοναδικός Αριθμός Εγκατάστασης (ΜΑΕ)

Μοναδικός Αριθμός Μερίδας ΕΠ (ΜΑΜΕΠ)

Πλήθος Εγκεκριμένων ΕΠ

Ημερομηνία Έγκρισης

0862

DSX000862

39.532

30/10/2020

H εταιρία επίσης παράγει πράσινη ενέργεια από 5 φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 2,34 MW. 

Καινοτομία
Ποιότητα
Διεθνής προσανατολισμός