Πράσινη ενέργεια – άνεμος και ήλιος

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ λειτουργεί από το 2003 Αιολικό Πάρκο ισχύος 11,9 MW στην ανατολική Κρήτη από το οποίο παράγει ετησίως περίπου 41.000 MWH ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την ενέργεια αυτή η εταιρεία διαθέτει το ακόλουθο πιστοποιητικό προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές :

Μοναδικός Αριθμός Εγκατάστασης (ΜΑΕ)

Μοναδικός Αριθμός Μερίδας ΕΠ (ΜΑΜΕΠ)

Πλήθος Εγκεκριμένων ΕΠ

Ημερομηνία Έγκρισης

0862

DSX000862

39.532

30/10/2020

H εταιρία επίσης παράγει πράσινη ενέργεια από 5 φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 2,34 MW. 

Η συνολική ενέργεια από ΑΠΕ αντιστοιχεί περίπου στο 99% της καταναλισκομένης ενέργειας στις εγκαταστάσεις της εταιρίας.

Καινοτομία
Ποιότητα
Διεθνής προσανατολισμός