Πράσινη ενέργεια – άνεμος και ήλιος

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ έχει εγκαταστήσει στην ανατολική Κρήτη Αιολικό Πάρκο ισχύος 12 MW το οποίο παράγει ετησίως περίπου 40.000.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. H εταιρία έχει επίσης εγκαταστήσει 4 φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 340 KW. 

Τα έργα αυτά αποτυπώνουν την περιβαλλοντική συνείδηση της εταιρίας και συμβάλλουν στη μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί καθώς και την εξάρτησή του από το πετρέλαιο. Ταυτόχρονα, είναι μια κερδοφόρα επένδυση για την εταιρία και μια αντιστάθμιση έναντι μελλοντικής αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Καινοτομία
Ποιότητα
Διεθνής προσανατολισμός