Φροντίδα για το περιβάλλον

Πολλές από τις δραστηριότητες της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και αποδεικνύουν την κοινωνική ευαισθησία και την επίγνωση της εταιρίας ότι η βιομηχανία έχει ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο: 

  • Η σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών της εταιρίας και ο μηχανισμός συλλογής που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα για τα χρησιμοποιημένα φύλλα θερμοκηπίων.
  • Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών σε ορισμένα από τα προϊόντα που παράγει (π.χ. φύλλο οικοδομικών χρήσεων).
  • Η πράσινη ενέργεια που παράγει με το αιολικό πάρκο και τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς στη Ελλάδα. 
  • Η παραγωγή γεωμεμβρανών, που χρησιμοποιούνται σε περιβαλλοντικά έργα (π.χ. Χ.Υ.Τ.Α.) και σε έργα διαχείρισης νερού (λιμνοδεξαμενές).

Καινοτομία
Ποιότητα
Διεθνής προσανατολισμός