Ανακύκλωση πλαστικών

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ πιστεύει πως η βιομηχανία πρέπει να συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Για το σκοπό αυτό έχει εγκαταστήσει σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών που λειτουργεί στο εργοστάσιό της στο Ηράκλειο, με δυναμικότητα 6.500 τόνους το έτος Η μονάδα ανακυκλώνει αγροτικά, βιομηχανικά και αστικά πλαστικά απορρίμματα, δίδεται όμως μεγάλη έμφαση στα χρησιμοποιημένα πλαστικά θερμοκηπίων, τα οποία συγκεντρώνονται σε ειδικά κέντρα συλλογής που έχει δημιουργήσει η εταιρία στις κύριες θερμοκηπιακές περιοχές της Ελλάδος σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Μέρος των ανακυκλωμένων υλικών χρησιμοποιούνται σε ορισμένα από τα προϊόντα της εταιρείας (π.χ. φύλλα για κοινές χρήσεις, φύλλα ενσίρωσης), ενώ τα υπόλοιπα προμηθεύουν εργοστάσια πλαστικών στην Ελλάδα για διάφορες χρήσεις (πλαστικές σακούλες, σωλήνες άρδευσης κλπ.).

Καινοτομία
Ποιότητα
Διεθνής προσανατολισμός