KRITISOL®
Προϊόντα & Εφαρμογές

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ παράγει σωλήνες πολυαιθυλενίου για:

Σωλήνες για άρδευση και μεταφορά νερού

Οι σωλήνες για άρδευση και μεταφορά νερού διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:

Αρδευτικοί σωλήνες LDPE

Παράγονται σε διατομές Φ16-Φ32 από LDPE (πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας) και LLDPE (γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας). Το LLDPE προσδίδει αυξημένες μηχανικές αντοχές και υψηλότερο ESCR (αντοχή στην περιβαλλοντική καταπόνηση). Έτσι, είναι δυνατή η παραγωγή τους με μικρότερο πάχος πράγμα πού τις καθιστά πιο οικονομικές για εφαρμογές άρδευσης. Δεν συνιστώνται για μεταφορά νερού. Περιέχουν 2,5 % αιθάλη και αντιοξειδωτικά για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τη θερμότητα.

Σωλήνες ΗDΡΕ με βάση τις προδιαγραφές DIN 8074/8075 

Οι σωλήνες αυτοί προορίζονται κυρίως για μεταφορά νερού σε δίκτυα άρδευσης. Παράγονται με επιλεγμένο παρθένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) που διακρίνεται για τις πολύ μεγάλες αντοχές του στις πιέσεις, σε διατομές από 32 έως 110 mm, για 4, 6 & 10 bar πίεση.

Οι σωλήνες HDPE παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πρότυπου DIN 8074/8075. Περιέχουν 2,5 % αιθάλη τύπου Ρ, με μέγεθος σωματιδίου κάτω από 25 nm, πού εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και ειδικό συνδυασμό αντιοξειδωτικών για προστασία από τη θερμότητα. Η συγκεκριμένη αιθάλη περιέχει πολύ χαμηλό ποσοστό θείου (< 0,1 %) για να αποφεύγεται η μετάδοση οσμών στο νερό, έτσι οι σωλήνες είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού

Σωλήνες για δίκτυα ύδρευσης πόλεων

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ παράγει σωλήνες PE 80 & PE 100 για πόσιμο νερό σε δίκτυα ύδρευσης πόλεων σε διατομές μέχρι 250 χιλιοστά.

Σωλήνες PE 80 ( σ63, MRS 8, ΡΕ 80)

Οι σωλήνες αυτοί έχουν χρώμα γαλάζιο ή μαύρο. Παράγονται με βάση τις προδιαγραφές DIN 8074/8075 ή PrEN 12201-12202. Οι προδιαγραφές PrEN προβλέπουν μικρότερο πάχος τοιχώματος οπότε οι σωλήνες είναι ελαφρύτεροι και άρα οικονομικότεροι

Σωλήνες PE 100 ( σ80, MRS 10, ΡΕ 100)

Οι σωλήνες αυτοί έχουν χρώμα μπλε σκούρο ή μαύρο με μπλε γραμμή σήμανσης. Παράγονται με βάση τις προδιαγραφές PrEn 12201-2. Χάρη στις υψηλότερες αντοχές του Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, οι σωλήνες αυτοί εξασφαλίζουν, σε μικρότερα πάχη, ισοδύναμες αντοχές με σωλήνες προηγούμενης γενιάς και άρα προσφέρουν σημαντική οικονομία.

Σύνδεση

Η σύνδεση των σωλήνων σε δίκτυα ύδρευσης γίνεται είτε με αυτογενή μετωπική συγκόλληση είτε με ηλεκτρομούφες. Απαιτούνται ειδικά μηχανήματα και εκπαιδευμένο συνεργείο.


Σωλήνες προστασίας καλωδίων

Πρόκειται για σωλήνες HDPE πού χρησιμοποιούνται για προστασία των καλωδίων οπτικών ινών στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι σωλήνες παράγονται με βάση ειδικές προδιαγραφές του ΟΤΕ και άλλων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών. Έχουν ραβδώσεις εσωτερικά. ώστε να μειώνεται ο συντελεστής τριβής (προδιαγραφή < 0.3) και να καθίσταται ευκολότερο το πέρασμα των καλωδίων με πεπιεσμένο αέρα.

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ εκτελεί με επιτυχία σημαντικού ύψους συμβάσεις του ΟΤΕ και άλλων εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ROMTELECOM στη Ρουμανία) από το 1993.

ΣΩΛΗΝΕΣ για δίκτυα φυσικού αερίου

Η διανομή του φυσικού αερίου στις πόλεις (δίκτυο χαμηλής πίεσης) γίνεται με σωλήνες MDPE συνήθως χρώματος κίτρινου.

Τηρούνται αυστηρότατες προδιαγραφές και μέθοδοι στην επιλογή των υλικών, την παραγωγική διαδικασία, τον ποιοτικό έλεγχο (στόχος : μηδενικά ελαττώματα), την αποθήκευση και τη μεταφορά, ώστε να είναι απόλυτα σίγουρο ότι οι σωλήνες θα παραδοθούν άρτιοι και θα λειτουργήσουν για πολύ μακρύ χρονικό διάστημα χωρίς καμία αστοχία.

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ διαθέτει τον απαραίτητο παραγωγικό και εργαστηριακό εξοπλισμό για το σκοπό αυτό και είναι από το 1996 εγκεκριμένος προμηθευτής της ΔΕΠΑ και της ΕΠΑ.

Πλεονεκτήματα των σωλήνων πολυαιθυλενίου

Το πολυαιθυλένιο κερδίζει συνεχώς έδαφος για δίκτυα ύδρευσης πόλεων έναντι των άλλων υλικών (ΡVC, σιδηροσωλήνες κ.ά.). Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του είναι:

 • Γρήγορη - Εύκολη - Οικονομική Τοποθέτηση
  • Μεγάλη ευκαμψία
  • Μεγάλο ενιαίο μήκος αγωγού
  • Λιγότερες συνδέσεις
  • Ευκολία χειρισμού σωλήνων & προσαρμογή στις ιδιομορφίες τον εδάφους
  • Σύνδεση παροχών υπό πίεση
  • Δεν απαιτείται διακοπή της ροής του δικτύου
  • Εργασίες συγκόλλησης έξω από το χαντάκι
  • Μικρότερο πλάτος και βάθος σκάμματος
 • Άριστες μηχανικές και χημικές ιδιότητες 
  • Άριστη αντοχή σε κρούση
  • Μικρός συντελεστής τριβής
  • Καλύτερη συμπεριφορά στο υδραυλικό πλήγμα
  • Υψηλή αντοχή σε χημική διάβρωση
  • Μηδενική μετανάστευση ουσιών από και προς το νερό
  • Μηδενικές εναποθέσεις ιζηματογενών υλικών στο δίκτυο
 • Αξιοπιστία δικτύου
  • Αντισεισμικότητα δικτύου
  • Μηδενικές διαρροές
  • Απόλυτη συμβατότητα σωλήνων-εξαρτημάτων
 • Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

Καινοτομία
Ποιότητα
Διεθνής προσανατολισμός