Οικονομικές πληροφορίες 2016

Οικονομικά Στοιχεία Θυγατρικών 2016

Shanghai HiTeC Plastics CO., Ltd

Agripolyane S.A.

Romcolor 2000 S.A

Global Colors Polska S.A.

Senkroma Boyar Madde Sanayi Ve Ticaret A.S.

ZAO Global Colors

OOO Modern Plant

Plastika Kritis Far East Ltd

Καινοτομία
Ποιότητα
Διεθνής προσανατολισμός