Οικονομικές πληροφορίες 2023

Οικονομικά Στοιχεία Θυγατρικών 2023

Shanghai Hitec Plastics CO., Ltd

Agripolyane S.A.

Romcolor 2000 S.A.

Global Colors Polska S.A.

Senkroma Boyar Madde Sanayi Ve Ticaret A.S.

Global Colors LLC

Plastika Kritis Far East Ltd

Rainbow Technologies LTD

Anhui Hitec Plastics CO

Καινοτομία
Ποιότητα
Διεθνής προσανατολισμός