Ενεργειακή Κοινότητα Θαλής

Από τον Ιανουάριο του 2022 συστήθηκε και λειτουργεί στο επίπεδο της εταιρείας Πλαστικών Κρήτης η Ενεργειακή Κοινότητα «Θαλής». Μέλη της είναι κυρίως οι εργαζόμενοι της εταιρείας, καθώς επίσης και μακροχρόνιοι συνεργάτες. Η Ενεργειακή Κοινότητα «Θαλής» αποτελεί μία πρωτοποριακή πρακτική εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, καθώς το όλο εγχείρημα που υποστηρίζεται από την εταιρεία Πλαστικά Κρήτης, συμβάλει στην δραστική μείωση του κόστους ενέργειας των μελών της και στην προστασία του περιβάλλοντος με εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα της Ενεργειακής Κοινότητας έχουν κατασκευαστεί 4 Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί συνολικής ισχύος 2.671kw και εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή 3.600.000kwh.

Με την παραγόμενη ενέργεια των Φωτοβολταϊκών σταθμών συμψηφίζονται οι καταναλώσεις των μελών της Ενεργειακής Κοινότητας, καθώς και τοπικών ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

Στο σύστημα ενεργειακού συμψηφισμού, με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2023, έχουν ενταχθεί 365 παροχές κατανάλωσης μελών, συμπεριλαμβανομένων και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Στόχος της Πλαστικά Κρήτης και της Ενεργειακής Κοινότητας είναι να ενταχθεί στο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού το σύνολο των εργαζομένων της Εταιρείας που θα αποκτήσουν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα συμψηφισμού έχει διάρκεια (25 έτη) που επεκτείνεται και στην περίοδο της συνταξιοδότησης.

Καινοτομία
Ποιότητα
Διεθνής προσανατολισμός