Ενεργειακή Κοινότητα Θαλής

Στην Ενεργειακή Κοινότητα ¨Θαλής¨ συμμετέχει η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης με τους εργαζόμενους της.  Το πρώτο έργο που θα κατασκευαστεί, με κάλυψη του 100% της δαπάνης από τα Πλαστικά Κρήτης,  είναι ένα Φ/Β πάρκο ισχύος 1ΜW το οποίο θα παράγει ετησίως περίπου 1.500MWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας και θα εξοικονομεί τουλάχιστον 740tn CO2.  H παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα συμψηφίζει (με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό) τις καταναλώσεις των μελών της.  Σε κάθε εργαζόμενο θα αντιστοιχούν περίπου 3 kw (ετήσια παραγωγή σε κάθε μερίδιο περίπου 4.000kwh) από το συνολικό έργο και η αντίστοιχη παραγωγή από το Φ/Β θα συμψηφίζει τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο νοικοκυριό του. Κάθε μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας ¨Θαλής¨  θα εξοικονομεί  το  κόστος προμήθειας των αντίστοιχων κιλοβατωρών  από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να έχει καταβάλει καθόλου χρήματα για την κατασκευή του έργου, παρά μόνο ένα ετήσιο τέλος περίπου 60 ευρώ για τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης.

Έτσι θωρακίζεται η ανθεκτικότητα κάθε νοικοκυριού έναντι των όποιων ανατιμήσεων στις τιμές της ενέργειας και αυξάνεται η συμμετοχικότητα στην ενεργειακή μετάβαση για την προστασία του περιβάλλοντός μας. 

Αυτή η πρωτοβουλία της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον της για το περιβάλλον, τους εργαζομένους της αλλά και το κοινωνικό σύνολο.  


Καινοτομία
Ποιότητα
Διεθνής προσανατολισμός