Πράσινη ενέργεια – άνεμος και ήλιος

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ έχει εγκαταστήσει στην ανατολική Κρήτη Αιολικό Πάρκο ισχύος 12 MW με 14 ανεμογεννήτριες των 850 ΚW. Το Αιολικό Πάρκο παράγει ετησίως περίπου 40.000.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. 

H εταιρεία έχει επίσης εγκαταστήσει 4 φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 340 KW.

Τα έργα αυτά αποτυπώνουν την περιβαλλοντική συνείδηση της εταιρίας και συμβάλλουν στη μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί καθώς και την εξάρτησή του από το πετρέλαιο. Ταυτόχρονα, είναι μια κερδοφόρα επένδυση για την εταιρία και μια αντιστάθμιση έναντι μελλοντικής αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Καινοτομία
Ποιότητα
Διεθνής προσανατολισμός